cialis belgique
kamagra belgique
viagra belgique

Organisaties: good practices

Organisaties over hun Bel'J groepsuitwisseling:

 

Organisaties over een Bel'J vrijwilliger te gast hebben:

 


 

Groepsuitwisseling 'De Maasroute' van Habbekrats

Tijdens de krokusvakantie trok Habbekrats met Vlaamse en Waalse jongeren uit kansengroepen en jonge nieuwkomers naar de Maas. Hun project ‘De Maasroute’ was een avontuurlijke, vijfdaagse tocht langs de mooiste bochten en oevers van de stroom. Met dit project brachten ze jongeren van over de taalgrenzen, maar ook van over de Europese grenzen heen samen. Zo konden ze leren dat samenwerking in diversiteit mogelijk is en dat dat vaak een sterker resultaat oplevert.

De deelnemers werden in kleinere groepjes verdeeld, met in elk jongeren uit de beide taalgemeenschappen en jonge nieuwkomers, onder leiding van vaste begeleiders. Ze werkten zelfstandig per ploegje de hele dag, om ’s avonds hun belevingen en bevindingen te delen met de andere groepjes. Tijdens hun vijfdaagse deden ze de volgende steden aan: Dinant, Namen, Hoei, Luik en Maaseik.

Als klap op de vuurpijl maakten ze ook een video om hun hele avontuur in kaart te brengen. Die kan je bekijken op de JINT-website.


 

hollandpillen.com/zopiclon/

Uitwisseling vzw JONG en  vzw PASSAGES AMO.


vzw jong muurklimmenHet uitwisselingsproject 'Namen-Gent' gaf jongeren de kans om 2 culturele steden op een leuke en ontspannende manier te verkennen. Cultuur, sport en spel werden als tool gebruikt om de samenwerking en participatie van de jongeren te stimuleren en om een brug te slaan tussen de beide Gemeenschappen. Tijdens de uitwisseling werden de jongeren uitgedaagd om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Verdraagzaamheid en respect waren dé centrale items!
   

Angelo van vzw JONG blikt terug:

“We hebben veel van onze organisatiedoelstellingen kunnen bereiken, we werken namelijk rond het wegwerken van vooroordelen en rond verdraagzaamheid. Voor onze jonge gasten is de kloof tussen 2 verschillende wijken al groot, nu waren het 2 Gemeenschappen. Ons doel van wederzijds respect door groepsdynamische activiteiten en sport werd zeker bereikt. De jongeren hebben nog steeds contact met elkaar, ze bellen, ze facebooken. Ze vragen zelfs om weer 'op kamp' te kunnen gaan.”vzw jong panorama

“Wij werken met kwetsbare jongeren. Bel’J gaf ons de kans om op een betaalbare manier op pad te gaan. Anders was het financieel niet haalbaar geweest.”

“Dit project gaf ons de kans om kennis te maken met de Franse Gemeenschap, en het gaat verder, er komt zeker een vervolgproject met vzw PASSAGES AMO. We kunnen toch wel spreken van een duurzame samenwerking met hen.”

vzw jong boot“Het was in elk geval voor iedereen heel interessant. Niet enkel onze jongeren hadden contact met leeftijdsgenoten van over de taalgrens, maar wijzelf hadden contact met de begeleiders ginds, wat toch ook wel interessant was. Na deze ervaring overwegen we om in de toekomst misschien een internationale uitwisseling op te zetten. Eerst uitwisselen over de taalgrens lijkt ons een goede opstap daarvoor.”http://www.vzwjong.be/project/uitwisselingsproject-namen-gent


Uitwisseling Recht-Op en Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

rechtop‘Jongerenwerking vzw Recht-Op’ organiseerde in 2011 een driedaagse groepsuitwisseling met jongeren in armoede. Het project ging door in Antwerpen. Er namen 20 Vlaamse en 15 Franstalige jongeren aan deel. Er waren in totaal 13 begeleiders. De partnerorganisatie was ‘Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté’, CLAJ Luik en Miroir Vagabond.
Deze uitwisseling draaide rond ontmoeting en het thema mensenrechten. Stilstaan bij vragen als: Wat bindt/verschilt ons? Welke recht vind ik belangrijk? Waar wil ik voor gaan? Hoe komen we op voor een recht dat we niet ervaren? De jongeren van Recht-Op leidden de andere jongeren rond in hun stad en leren hen plekken kennen die ze zelf hebben ontdekt en belangrijk vinden. De jongeren beslisten zelf als groep wat te doen en op welke manier. Een greep uit de activiteiten: opdrachtspel in de stad, karaoke, inhoudelijke activiteiten, voorbereiding jongerenconferentie.

Enkele reacties van de gastorganisatie:

recht-op watertrappers“De samenwerking is vlot verlopen. Het was niet alleen een dynamische uitwisseling tussen de verschillende jongerengroepen, maar ook een boeiende uitwisseling op visie niveau tussen de werkers van de verschillende organisaties. Sowieso heeft dit project gezorgd voor een goede band tussen de Vlaamse en Waalse partners waardoor en zeker in de toekomst nog samengewerkt gaat worden als de gelegenheid zich voordoet.”

recht-op gezellig eten“Het was grappig en mooi om te zien hoe ze met gebarentaal, woorden Engels, Frans en Nederlands door elkaar erin slaagden hele conversaties te voeren! De jongeren zijn nu allemaal met elkaar bevriend op Facebook en we horen dat er nog regelmatig contact is.”

“De jongeren gaven aan dat ze het heel belangrijk vonden dat ze hun mening hebben kunnen zeggen en – belangrijk – dat ze het gevoel hadden dat er naar hen is geluisterd.”

recht-op atelier

De video over de conferentie http://www.stampmedia.be/?p=5456

 

 

 


  "All quiet on the western front" van JCW

loopgravenOp dit kamp wilde JCW de jongeren -samen met anderstalige landgenoten- leren nadenken en een mening vormen over vrede en democratie in België, in Europa. Daarnaast leerden ze ook een stukje Belgische geschiedenis kennen, o.a. waarom er Belgen zijn die Duits spreken. Locaties: Wijgmaal, Ieper, Brussel.


Het eerste luik van deze activiteit omvatte bezoeken in de Westhoek aan plaatsen die doen herinneren aan de Groote Oorlog: loopgraven, begrafenisplaatsen, musea en tentoonstellingen. De voorlaatste dag stond in het teken van de Europese instellingen, waarbij ze op een interessante en interactieve manier over een aantal Europese thema's babbelden, met daarbij onder andere een debat en een voorstelling van Europa door Ryckevelde vzw. Tussendoor konden ze hun 'ei' kwijt in de creatieve workshops, was er tijd voor sport, spel en ontspanning.

deelnemers


De jongeren (16 tot 21-jarigen) waren het meest enthousiast over de momenten waarop ze samen een spel speelden (casino, dropping,..), omdat dat ze dan de (jongeren van de) andere gemeenschap echt beter leerden kennen.

begraafplaats

Beide landstalen (Nederlands en Duits) kwamen aan bod: de jongeren gebruikten dus hun eigen

moedertaal om met elkaar te communiceren, wat vrij vlot ging omdat beide talen Germaans zijn, en soms dezelfde woorden delen. Er werd gekozen om -daar waar nodig- te vertalen tussen het Duits en het Nederlands. Twee van de begeleiders, één aan Duitstalige, en één aan Nederlandstalige kant, spraken beide talen vloeiend, en konden vertalen als dit nodig was.

 
Een impressie is te bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=JZTaJVsH4IE&list=UUQf16u_SflSDFrD0ss3bfCw


Ook zin om een groepsuitwisseling te organiseren? Lees hier meer over groepsuitwisselingen.International School Ghent ontving een vrijwilliger:international school ghent

International School Ghent is een kleuter- en lagere school en biedt onderwijs in het Engels. De school is gestart in september 2012. Ze hebben een vrijwilligster 4 dagen per week gedurende 3 maand op de school gehad. De vrijwilligster heeft allerlei taken uitgevoerd i.v.m. marketing, communicatie en IT. Aanmaken van folders, brochures, documenten. Website updaten, foto's en video's nemen en online beschikbaar maken. Offertes aanvragen, bestellingen plaatsen en leveringen controleren.

Enkele reacties van de gastorganiatie:

“Op onze school hebben we veel verschillende nationaliteiten en moedertalen. Het was heel verrijkend ook een Franstalig meisje bij ons te hebben. Haar wilskracht om Nederlands te leren was bewonderenswaardig. “

 “Voor ons was het zeker interessant een jonge pas afgestudeerde te begeleiden en te helpen bij het Nederlands en in ruil daarvoor veel hulp te krijgen bij het opstarten van de school. Het feit dat ze ook heel snel vorderde in het Nederlands was heel motiverend.”

“Het is een mooie uitdaging iemand te helpen bij het opstarten van haar/zijn carrière en dit is zeker een win-win situatie.”


Gents Milieufront

Mathieu deed vrijwilligerswerk bij Gents Milieufront:

gentsmilieufront vrijwilligerswerk mathieu

"S'immerger dans une autre culture, c'est se perdre pour mieux se retrouver. Être plongé à Gand a été une expérience fantastique qui a beaucoup changé ma façon de voir la Flandre et ses habitants."

"Verdiepen zich in een andere cultuur, is zich te verliezen om zich beter te vinden. Worden ondergedompeld in Gent was een fantastische ervaring die veel mijn manier van kijken Vlaanderen en zijn inwoners heeft veranderend."


Koning Kevin ontving vrijwilliger Léandre

Leandre“Koning Kevin vzw mocht 3 maanden lang gastorganisatie zijn van Bel'J - jongere Léandre.
Léandre was al snel geen 'gast' meer, maar werd helemaal opgenomen in de personeelsploeg en draaide binnen de kortste keren volledig mee in onze werking.

Hij heeft veel administratieve en logistieke taken kunnen overnemen van de personeelsleden en was zo van onschatbare waarde in een drukke periode.

Het was erg prettig om samen te werken met iemand die ervoor kiest om dag na dag vrijwillig de handen uit de mouwen te steken.

Omgekeerd was het ook aangenaam om Léandre te zien groeien in professionele taken en te merken dat zijn Nederlands er quasi dagelijks op vooruit ging.


Voor beide partijen een ervaring die we iedereen kunnen aanraden!”


vzw 't Uilekot ontving Laetitia

Hier 2 foto’s van Laetitia, die in de zomer (half juni tot half september) vrijwilligerswerk heeft gedaan.

tijdschriften maken als vrijwilliger bij 't uilekot

De eerste foto is op de bureau: administratie, hulp bij de verzending van ons tijdschrift.

go carten

De tweede foto is er eentje op een Go-car, tijdens ons zomerkamp in Koksijde. Zoals je ziet, de begeleiders waren sneller dan de kadeetjes ;-) Een oneerlijke race, maar wel leuk.

 


Sophie werkte bij Catapa in Gent.

Sophie werkte 11 weken mee in de vzw Catapa. Catapa is een jonge vrijwilligersbeweging in België. Ze werken rond (anders)globalisering en duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika en focussen hierbij op de problematiek van mijnbouw.

Sophie hielp met de redactie van een klacht in te voeren bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ze hielp met presentaties om over de gevolgen van de consumptie van natuurlijke rijkdommen te sensibiliseren en met de organisatie van een ‘trouwwedstrijd’. Vlaamse koppels met trouwplannen konden meedoen met deze wedstrijd, waarvan de hoofdprijs bestond uit 2 gouden ringen van Fairtradegoud, een fairtrade wijnassortissement, chocolade en rozen voor op hun trouwfeest. Door Fairtradegoud te kopen, garandeer je dat mijnbouwers onder veiligere omstandigheden werken en een eerlijke prijs krijgen voor goud dat ze uit de grond halen.

Het was voor Sophie een heel interessante ervaring in een andere cultuur die nuttig was om haar Nederlands te verbeteren.
 

publieksevent op de korenmarkt


YFU had Isaline te gast

We hebben in het kader van BEL’J een Waalse vrijwilligster ontvangen, Isaline. Dat is voor ons heel goed meegevallen, omdat Isaline communicatiewetenschappen studeert en dit net een gebied is waar wij heel goed hulp kunnen gebruiken. Voor ons was dit dus een schot in de roos.

Het was haar betrachting om haar kennis van het Nederlands te verbeteren en daar is ze ook deels in geslaagd. Ze is per slot van rekening maar 2 weken gebleven en dat is wel wat kort om op die tijd veel Nederlands bij te leren. Isaline was duidelijk een gemotiveerde kandidate. Voor ze wegging heeft ze voor ons nog een draaiboek gemaakt. In het Nederlands! En wij volgen dat draaiboek nu.

Als je het aan ons vraagt of we dit nog eens willen overdoen, dan krijg je een volmondige ja te horen.


 

De Ark ontving Noémie


noemie"Noémie zag wat ze kon doen en nam initiatief om zaken op te nemen. Ze hield van het bezig zijn met onze gasten: wandelen, rolstoel duwen, naar de winkel gaan, samen koken, samen knutselen, samen huishouden doen,… Ze speelde accordeon en animeerde regelmatig iedereen in huis. Dit zorgde voor veel ambiance.

Ze kreeg meteen een bijnaam van onze gasten omdat ‘Noémie’ te moeilijk was: Doremi! Zo wordt ze nog steeds aangesproken.


feestjeWe zouden graag ons BEL’J-project in 2013 behouden. Het is boeiend om iemand uit eigen land te hebben die vrijwilligerswerk komt doen. Het biedt een gelegenheid aan de gasten om iets extra te kunnen doen, bv wandelen, fietsen, winkelen,… Onze gasten worden ook meer bewust dat er mensen bestaan die een andere taal spreken. Omdat BEL’J werkt met jongeren uit België is het ook gemakkelijker om nadien verder contact te hebben."

 

 Lucie was te gast in de Arkgemeenschap Moerkerke-Brugge:

Lucie"Eind oktober 2015 kwam Lucie voor de eerste keer op bezoek in de Moerbei. Lucie was op zoek naar een vrijwillig engagement voor twee maanden.  Na een eerste kennismakingsbezoek besliste ze zo goed als meteen om ervoor te gaan. En dat deed ze! Dankzij de rust die ze uitstraalt en haar goede Nederlandstalige skills kon ze zeer snel het vertrouwen van onze bewoners winnen. Met stevig enthousiasme zei Lucie ‘Ja’ op alle uitdagingen die haar richting uitkwamen en al snel konden we op haar rekenen als een volwaardig lid van ons team.

Niet enkel in ons woonhuis kon Lucie haar ‘vrouwtje’ staan. Lucie nam ook het initiatief om enkele momenten bij te springen in de dagbesteding om sportactiviteiten te begeleiden."

 

Sint Pauluscentrum ontving Damien

klussen

“Wij mochten dankbaar voor drie maanden Damien uit Eupen bij ons als vrijwilliger onthalen. Zijn hoofddoel was om het Nederlands meer eigen te maken. Intussen heeft hij ook wat leren klussen, meedraaien in de keuken en ook in het bos heeft Damien mee beheer werken kunnen uitvoeren. Kortom, het was zowel voor ons als voor hem een aangename samenwerking die in korte tijd voorbij gevlogen is.sintpaulus keuken

Ook zijn Nederlands is op drie maanden tijd veel verbeterd en kon hij zich op het einde vrij goed uitdrukken. We zijn dan ook blij dat we via het Bel’J programma hem een steun in de rug hebben kunnen geven voor de toekomst.”

 

 Twee Bel'J-ers bij Boskanter

 “We hadden dit jaar twee heel toffe Bel-J ers. Toevallig in dezelfde maand, voor een maand lang. We hebben toen speciaal alleen maar andere vrijwilligers erbij gepakt die ook Nederlands praatten of Nederlands wilden leren. We waren die periode (najaar) erg veel in het bos bezig om door bramen overwoekerde oude gevelde bomen op te kuisen. Ze genoten erg van dit fysieke werk. Bij een evaluatiegesprek gaven ze zo'n toffe feedback. De ene zei dat ze altijd het gevoel had dat ze niets kon, en daarom niets probeerde, en dat ze hier de ruimte kreeg om vanalles te proberen en te ontdekken waar ze goed in was. De ander had enorm genoten van het ritme, weg van de stad, en keek er tegen op terug te gaan. Ze hadden allebei geprofiteerd van de kans om even helemaal anders te leven. Eentje is daarna nog een paar keer teruggekeerd.

 


Zin om een vrijwilliger te ontvangen in jouw organisatie? Lees hier meer over gastorganisatie worden met Bel'J.