Docteur phil, est un médecin acheter kamagra manger bien après chirurgie bariatrique

Over Bel'J

Bel’J – Ontdek de andere Gemeenschappen
Een programma ontwikkeld door de 3 Gemeenschappen


Bel’J, een programma voor actieve jongeren!

Bel’J is een programma dat in 2009 werd opgericht dat zich op jongeren tussen 12 en 30 jaar richt en hen de mogelijkheid geeft om jongeren uit de andere Gemeenschappen te ontmoeten. Het programma is geboren vanuit de idee dat enkel echte en langdurige contacten ertoe bijdragen de manier van leven van anderen te ontdekken, met al hun gelijkenissen en verschillen.

De 3 ministers van Jeugd van België, Isabelle Weykmans, Pascal Smet en Evelyne Huytebroeck zijn ervan overtuigd dat dergelijke contacten aangemoedigd moeten worden. Ze ondersteunen dan ook dit gezamenlijk programma met mogelijkheden voor activiteiten in de vrije tijd.

Ten eerste geeft het aan jongeren de mogelijkheid om zich alleen of maximum met drie, gedurende 2 weken tot 3 maanden als vrijwilliger in een organisatie uit de andere Gemeenschap te engageren. Zo kunnen ze de werking van de organisatie leren kennen of er een creatief project lanceren.

Een tweede mogelijkheid is er voor groepen van 8 tot 60 jongeren uit de drie Gemeenschappen om gedurende 5 tot 15 dagen samen te leven en dingen te ondernemen.

In beide gevallen maken de jongeren kennis met het dagelijkse leven wat hen de kans geeft om elkaars cultuur te leren kennen en misschien duurzame banden aan te knopen met de andere Gemeenschappen.

Er wordt een financiële tegemoetkoming toegekend aan de vrijwilligers na goedkeuring van hun aanvraag en volgens vooraf bepaalde voorwaarden. Ook groepsuitwisselingen kunnen na goedkeuring een financiële bijdrage krijgen.

Sinds 1 juli 2015 zijn er ook mogelijkheden voor mobiliteit van jeugdwerkers: jobshadowing en samenwerkingsprojecten voor jeugdwerkorganisaties.

Elke Gemeenschap stelde een Agentschap aan dat met de uitvoering van het programma belast is. Het is de taak van het Agentschap om informatie over het programma te verspreiden, het contact met de betrokken organisaties te onderhouden, de jongeren te ondersteunen en de administratieve en financiële formaliteiten af te handelen.


Deze agentschappen zijn:
Vlaamse Gemeenschap: JINT vzw
Franse Gemeenschap: Bureau International Jeunesse (BIJ)
Duitstalige Gemeenschap: Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft V.o.G.
Gegevens zie contactpagina.

 

logo jugendbuero  logo le bij

logo logo logo logo logo logo